Bir büyükbaş hayvanı en fazla yedi kişi kurban olarak kesebilir.

 1. Bunun delili aşağıdaki hadislerdir:

   

 2. Câbir b. Abdillah’tan rivayet olunmuştur:

   

 3. “Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selem zamanında temettu’ haccı yapar ve ortakla­şa yedi kişiye bir sığır ve (yine) yedi kişiye bir deve kurban ederdik.” (Müslim, Hac 353; Ebu Davud, Edâhî, 6-7; Tirmizî, Hac 66; Nesâî, Dahaya 16; Muvatta, Dahaya 9; İbn Mâce Edahî, 5; Ahmed b. Hanbel, 3/335, 5/409.)

   

 4. Yine Câbir b. Abdillah’tan rivayet olunmuştur:

   

 5. “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte telbiye getirerek hacc için yola çıktık. Resulullah, bize deve ile sığırda ortak olmamızı, içimizden her yedi kişinin bir deveye iştirak etmesini emir buyurdu.” (Müslim, Hac, 351)