1. Kesen kişinin Müslüman olması.

   

 2. İslam fıkhına göre eti yenebilecek hayvan olması.

   

 3. Kesim öncesi hayvanların refahının sağlanması.

   

 4. Yedirilen yemlerde haram ya da sağlığa zararlı katkıların bulunmaması.

   

 5. Her hayvan için ayrı besmele çekilmesi.

   

 6. Usulüne uygun kesim işlemi.

   

 7. Paketlemede kullanılan malzemenin temizliği.

   

 8. Büyün ve küçükbaş için kesim öncesi besleme.

   

 9. Kanatlılarda temizleme için kullanılan suyun sıcaklığının bir seviyeyi geçmemesi.

   

 10. Kanatlılarda kesimden önce belli bir süre bekletme.

   

 11.